PT. Bumi Sentosa

Survey Pelanggan


Merupakan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja di bidang survey dan teknik komputer. Pekerjaan ini meliputi survey pelanggan TUL 1.01 dan pekerjaan penggambaran atau digitasi peta hasil survey pada komputer dengan menggunakan software GIS.


Pekerjaan ini selain menghasilkan data survey sesuai dengan format standar TUL 1.01 juga menghasilkan gambar berupa digitasi peta GIS. Sehingga data GIS yang dimiliki PLN akan selalu terupdate dan baik pelanggan maupun PLN akan senantiasa dapat mengetahui posisi geografisnya.